ЗАБОРОНА ДИСКРИМІНАЦІЇ
ЗАХИСТ ЧЕРЕЗ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

Кожна людина має рівні права, свободи та можливості, і заборона дискримінації, закріплена у статті 14 Європейської Конвенції, гарантує користування ними без дискримінації.

Стаття 14 - Заборона дискримінації

Користування правами та свободами, визнаними в цій Конвенції, має бути забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою - статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, належності до національних меншин, майнового стану, народження, або за іншою ознакою.

заборона дискримінації.jpg

Якщо Ваша стать, мова, раса, релігія, походження чи майновий стан стали підставою для неоднакового поганого ставлення, Вам варто звернутися у Європейський Суд з прав людини. 

 

А наші досвідчені адвокати можуть супроводити Вашу справу на всіх етапах - від письмової подачі індивідуальної заяви і до захисту позиції в Суді.

 

Не сумнівайтеся звернутися за допомогою до наших адвокатів, якщо стикнулися з дискримінацією відносно Вас і не можете захистити свої права через національні правові засоби!

 

Ми допомагаємо оскаржувати дискримінаційне ставлення у таких напрямках:

 • Дискримінація на ринку праці:
  необгрунтована відмова у прийнятті на роботу
  відмова у доступі до деяких професій та посад
  нерівна оплата праці

 • Відмова у наданні послуг для певних категорій осіб.

 • Незабезпечення особливих потреб інвалідів.

 • Недопущення до участі в політичному та соціальному житті.

 • Обмеження в доступі до освіти.

Для отримання детальної консультації з приводу конкретно Вашої ситуації - звертайтеся до наших юристів за телефоном або опишіть свою проблему в ЧАТі (внизу сторінки).