ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

у ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ

"Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до

загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших

зборів або штрафів. "

Перша стаття Першого Протоколу до Європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод закріплює невід'ємне право кожного громадянина на власність та мирне володіння майном.

Скарги про порушення права власності є одними із найпоширеніших справ, що постають перед Європейським Судом. За статистикою, ст. 1 Протоколу І посідає третє місце за кількістю звернень в ЄСПЛ у порівнянні з іншими статтями.

 

Право власності охоплює досить широкий спектр майнових прав. Європейський суд автономно тлумачит поняття "майно" досить широко і незалежно від положень національного законодавства. Сюди входять як реальні рухомі та нерухомі речі, так і майбутні доходи, активи, акції компаній, соціальні виплати, інтелектуальна власніть, майнові інтереси і навіть «законні очікування».

 

Відповідно, і порушення права на мирне володіння майном мають дуже різний характер. Зокрема, найчастішими є: 

право власності.jpg
  • незаконне вилучення майна в громадських інтересах

  • непропорційне обмеження права на володіння

  • обмеження доступу до свого майна

  • безпідставні націоналізація, експропріація, конфіскація

  • невидача або скасування дозволів, ліцензій

  • заборгованість за судовим рішенням

  • порушення авторських прав та права інтелектуальної власності

  • непропорційне знищення майна під час збройних конфліктів

  • непроведення соціальних виплат (у випадку сплати внесків у окремі фонди)

  • примусові виселення.

Практика Європейського Суду доводить, що право власності передбачає дуже широкий і різноманітний спектр для захисту. Кожна ситуація, у якій держава будь-яким чином позбавляє особу її приватного майна, є підставою для звернення в ЄСПЛ та отримання відновлення прав та належного відшкодування.

Юристи Подільського юридичного центру завжди готові допомогти відновлювати Ваше право на мирне володіння майном! Звертайтеся за допомогою до нас у разі виникнення будь-яких запитань або з приводу ведення вашої конкретної справи справи. Телефонуйте, або ж пишіть у ЧАТ (внизу сторінки).