Частки Учасників ТОВ. Чи Потрібно Визначати у Статуті Товариства? | Адвокат Підприємства

Верховною Радою України в першому читанні прийнято проект Закону України "Про внесення змін до Господарського кодексу України щодо усунення правових колізій у вимогах до статуту товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю".

Ціллю прийняття цього законопроєкту є вирішення існуючої колізії між Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" і Господарським кодексом України в частині обов’язкових вимог до статутів ТОВ і ТДВ.

Законопроєкт пропонує:

- виключити з Господарського кодексу України положення про необхідність визначення в статуті часток учасників ТОВ і ТДВ;

- визначити, що перелік обов’язкових вимог до статутів ТОВ і ТДВ визначається виключно Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".


Юридичний супровід діяльності підприємства, Адвокатська фірма яка надає юридичні послуги ФОП ТОВ ПАТ, Знайти адвокатські послуги в Києві
Юридичні Послуги Київ

Обґрунтування необхідності прийняття законопроєкту

17 червня 2018 р. набрав чинності Закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" . Новий Закон замінив собою переважну більшість положень Закону України "Про господарські товариства", Цивільного кодексу України і Господарського кодексу України щодо діяльності товариств з обмеженою (ТОВ) і додатковою відповідальністю (ТДВ).

Одним з прогресивних нововведень Закону є зменшення переліку відомостей, що мають зазначатись у статутах ТОВ і ТДВ. Так, старий Закон "Про господарські товариства" серед іншого вимагав вказувати у статутах ТОВ і ТДВ перелік учасників товариства та розміри їх часток. На практиці це означало, що після придбання частки у статутному капіталі товариства новий власник мав додатково отримати схвальне рішення загальних зборів учасників про внесення відповідних змін до статуту. Така вимога заважала нормальному обігу часток, адже створювала ризик блокування рішення про включення нового учасника до статуту іншими недобросовісними учасниками товариства.

З метою усунення цього ризику в ст. 11 нового Закону було визначено лише три категорії відомостей, що повинні вказуватись у статуті ТОВ і ТДВ: (1) повне та скорочене найменування товариства; (2) органи управління товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень; (3) порядок вступу до товариства та виходу з нього. При цьому вимоги до статуту ТОВ і ТДВ в Законі України "Про господарські товариства" та Цивільному кодексі України були визнані такими, що втратили чинність.

Разом з тим, в процесі застосування положень нового Закону представники професійної спільноти виявили, що старі вимоги до статутів ТОВ і ТДВ не виключили з Господарського кодексу України. Навіть після набрання чинності новим Законом у Господарському кодексі України залишились старі вимоги до статутів ТОВ і ТДВ, зокрема вимоги вказувати учасників та їх частки, розмір статутного капіталу, мету господарської діяльності тощо (ч. 2 ст. 57; чч. 2-3 ст. 80; чч. 2, 4 ст. 82 Господарського кодексу).

Після виявлення цієї колізії Міністерство юстиції України видало лист-роз’яснення від 07.06.2018 р. №6623/8.4.3/32-18, згідно з яким при підготовці статутів ТОВ і ТДВ слід керуватись саме положеннями ст. 11 нового Закону. У той же час вказане роз’яснення не є правовою нормою, а отже не може повною мірою ліквідувати існуючу колізію. Навіть через два роки після прийняття нового Закону окремі державні реєстратори продовжують відмовляти у реєстрації статутів ТОВ і ТДВ без відомостей про склад учасників чи розмір їх часток. Така відмова не позбавлена юридичної логіки, адже відсутність у статуті "передбачених законодавством відомостей" є прямою підставою для відмови у проведенні реєстраційної дії (п. 8 ч. 1 ст. 15, п. 2 ч. 1 ст. 27 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань"). Господарський кодекс відноситься до законодавства України, а отже відсутність у статуту передбачених Кодексом відомостей з формальної точки зору дійсно може бути підставою для відмови у державній реєстрації. Більше того, вказана неоднозначність може бути використана недобросовісними учасниками для створення перешкод у роботі товариства, наприклад подання до суду позову про визнання статуту недійсним у зв’язку з відсутністю у ньому повного переліку обов’язкових відомостей (див. п. 5.1 Постанови Пленуму ВГСУ від 25.02.2016 р. №4).

При цьому слід відзначити, що дана колізія не може бути вирішена на підставі загальних принципів права "закон спеціальний скасовує закон загальний" (lex specialis derogat generali) чи "закон наступний скасовує закон попередній" (lex posterior derogate priori). І новий Закон, і Господарський кодекс України є спеціальними законодавчими актами в частині регулювання діяльності ТОВ і ТДВ та мають однакову юридичну силу, а отже між ними не може бути правової ієрархії. Сумнівним також є і застосування хронологічного принципу для вирішення даної колізії. З точки зору теорії права хронологічний принцип може бути використаний лише у разі прямого конфлікту в регулюванні, якого в даному випадку немає. Оскільки ст. 11 нового Закону не виключає можливість визначення вимог до статуту в інших законодавчих актах, норми Господарського кодексу не конфліктують з новим Законом, а лише доповнюють його.

Таким чином, на даний момент у господарському законодавстві існує колізія, що суперечить принципу правової визначеності та породжує проблеми у діяльності суб’єктів господарювання. Цей законопроєкт покликаний усунути існуючі протиріччя та однозначно визначити, що перелік обов’язкових вимог до статутів ТОВ і ТДВ визначається виключно у профільному Законі України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".


Замовляйте юридичний супровід діяльності підприємства в Києві, просто ЗАРАЗ, зателефонувавши нам, або пишіть онлайн в ЧАТ