Що Варто Знати Про Договір Дарування | Адвокат По Договорам

Даний договір відноситься до тієї категорії правочинів, що опосередковують передачу права власності. Згідно зі ст. 717 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) за договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність.Договір дарування належить до безоплатних правочинів, за умовами якого обдаровуваний не має перед дарувальником будь-якого зобов’язання матеріального характеру. Договір, що встановлює обов’язок обдаровуваного вчинити на користь дарувальника будь-яку дію майнового або немайнового характеру, не є договором дарування.


При цьому, не буде вважатися зустрічним наданням встановлення за договором дарування права користування дарувальником річчю (предметом дарування). Тобто, у такому випадку, дарувальник по-суті зберігає за собою певні права (право користування), які не входили до складу дарунка, або як обтяження предмета дарування правами дарувальника.


Наприклад, як бути у ситуації, коли після укладення договору дарування квартири обдаровуваний пред’явив позов про виселення дарувальника? Тут значну роль матиме попередня угода сторін щодо подальшого користування дарованим майном, додержання вимог, які є необхідними для чинності правочину (ст. 203 ЦКУ) тощо. У судовій практиці визначну роль може мати фактична помилка дарувальника щодо обставин, які мають істотне значення. Наприклад, якщо нотаріус при нотаріальному посвідченні не роз’яснив сторонам про наслідки укладення такого договору, то суд може визнати такий правочин недійсним, і, відповідно, змусити повернути усе подароване майно дарувальнику в натурі (ч. 5 ст.727 ЦКУ).


Важливим моментом для констатації безоплатності є те, що дарувальник не отримує від обдарованого нічого нового, що було у нього відсутнє до укладення договору, а обдаровуваний не надає дарувальникові нічого, що не було б пов’язане з дарунком. Тобто, кваліфікуючою ознакою даного договору є те, що його наслідком є збільшення майна обдарованого за рахунок зменшення майна дарувальника.


Що стосується моменту виникнення прав та обов’язків сторін договору, то право власності обдаровуваного на дарунок виникає з моменту його прийняття та здійснення державної реєстрації цього права, після чого обдаровуваний одразу має право володіти, користуватись та розпоряджатись цим майном, а дарувальник втрачає усі права на подароване майно.


Договір дарування є одностороннім договором: обдаровуваний стає власником речі і не бере на себе ніяких обов’язків. Проте з цього правила є вийняток — якщо за таким договором встановлено обов’язок обдарованого вчинити певну дію майнового характеру на користь третьої особи або утриматися від її вчинення. У такому випадку, договір вважатиметься двостороннім, сокільки породжує обов’язки для обох сторін (ч. 3 ст. 626 ЦКУ). У разі смерті дарувальника, оголошення його померлим, визнання безвісно відсутнім чи недієздатним виконання обов’язку на користь третьої особи має право вимагати від обдаровуваного та особа, на користь якої встановлений цей обов’язок.


Ще однією ознакою договорку дарування є особистий характер зобов’язання, яке він породжує. Це означає, що якщо до настання строку (терміну) або відкладальної обставини, встановленої договором дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому, дарувальник чи обдаровуваний помре, договір дарування припиняється.


Закон встановлює деякі вимоги щодо форми договору дарування. За загальним правилом, усній формі можуть бути укладені договори, які повністю виконуються сторонами у момент вчинення, за винятком тих, що підлягають нотаріальному посвідченню, державній реєстрації, або коли недодержання письмової форми має наслідкрм нікчемність договору (ст. 206 ЦКУ).


Договір дарування предметів особистого користування та побутового призначення може бути укладений усно.


Договір дарування нерухомої речі укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

Договір дарування майнового права та договір дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому укладається у письмовій формі.

У разі недодержання письмової форми цей договір є нікчемним.


Договір дарування рухомих речей, які мають особливу цінність, укладається у письмовій формі. Передання такої речі за усним договором є правомірним, якщо суд не встановить, що обдаровуваний заволодів нею незаконно.


Договір дарування валютних цінностей на суму, яка перевищує п'ятдесятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.


Нерідко виникають спори щодо форми правочину, коли особа намагається повернути подаровані нею кошти іншій особі. Наприклад, родич подарував молодятам на весілля 10 000 доларів США, а після того, як стосунки між сторонами зіпсувались, родич вимагає повернення грошей. У такому випадку особа вимагає визнання договору дарування недійсним посилаючись на те, що договір повинен був отримати нотаріальне посвідчення, якщо сума перевищує 50-ти кратний розмір НМДГ.


Слід пам’ятати про те, що недодержання письмової форми, яка встановлена законом, не тягне за собою недійсність (ч. 1 ст. 218 ЦКУ). Якщо правочин, для якого законом встановлена його недійсність у разі недодержання вимоги щодо письмової форми, укладений усно і одна із сторін вчинила дію, а друга сторона підтвердила її вчинення, зокрема шляхом прийняття виконання, такий правочин у разі спору може бути визнаний судом дійсним.


Що стосується нотаріального посвідчення, то відповідно до ст. 220 ЦКУ у разі недодержання сторонами вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору такий договір є нікчемним. Якщо сторони домовилися щодо усіх істотних умов договору, що підтверджується письмовими доказами і відбулося повне або часткове виконання договору, але одна із сторін ухилилася від його нотаріального посвідчення, суд може визнати такий договір дійсним. У цьому разі наступне нотаріальне посвідчення договору не вимагається.


Якщо Вам потрібна консультація з питань укладення договорів, визнання договорів недійсними, чи деяких його пунктів, звертайтеся до нас просто зараз, написавши своє питання в ЧАТ, або телефонуйте!


6 перегляд0 коментар